Cập nhật: 3:32 PM GMT+7, Thứ ba, 12/08/2014
  Nguồn tin:Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến

  Tác giả: GS. TS Trịnh Nhu, TS. Trần Trọng Thơ; Nxb: Chính trị Quốc gia – Sự thật; Khổ sách: 14.5 cm x20,5 cm; Số lượng: 371 tr.; Năm: 2011.


  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhân dân ta đã đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành các cao trào cách mạng, vượt qua bao hy sinh, tổn thất để giành thắng lợi, đem lại cuộc biến đổi xã hội chưa từng có và tạo ra bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc. Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam qua nhiều thập kỷ khảo nghiệm, tìm tòi con đường cứu nước. Đó cũng là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau khi thành lập Đảng.

  “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám. Các tác giả đã tổng kết, nêu lên tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm của cuộc Cách mạng lịch sử này.

  Cuốn sách gồm 6 nội dung chính:

  Phần I. Thay đổi chiến lược.

  Phần II. Khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu quốc.

  Phần III. Đấu tranh chính trị chuyển lên kết hợp với đấu tranh vũ trang.

  Phần IV. Kháng Nhật, cứu nước.

  Phần V. Toàn quốc đồng báo đứng dậy “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”

  Phần VI. Cách mạng Tháng Tám – Giá trị lý luận, tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm.

  Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 25 Tông Đản - Hoàn Kiếm - Hà Nội)!

  Trang Nhung  Nguồn tin:Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến

  Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

  Cổ vật Việt Nam

  Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
  • Khu vực:

  Liên kết Website

  Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 398
   Thành viên online:
   0
   Số lượt truy cập: 37760611