Cập nhật: 3:54 PM GMT+7, Thứ năm, 04/01/2018
  Nguồn tin:Bảo tàng Lịch sử quốc gia
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến

  Ngày 2/1/2018, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2016 “Nghiên cứu, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1976” do Ths. Nguyễn Thị Huyền - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia làm chủ nhiệm.


   

   Toàn cảnh buổi bảo vệ nghiệm thu.

  Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài do GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu (Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia) làm Chủ tịch, các phản biện gồm PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia) và PGS.TS. Tống Trung Tín (Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam) và các ủy viên:  PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam); TS. Từ Mạnh Lương (Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường); Ths. Triệu Văn Hiển (Nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam); ông Đào Phi Long (Câu lạc bộ UNESCO Nghiên cứu - Sưu tập tiền Việt Nam).

  Tham dự buổi nghiệm thu có TS. Nguyễn Văn Cường - Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia - Giám đốc BTLSQGđại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), nhóm thực hiện đề tài; đại diện các phòng, ban và cán bộ chuyên môn của bảo tàng.

  Cán bộ chuyên môn BTLSQG tham dự.

  Hội đồng đã nghe Ths. Nguyễn Thị Huyền trình bày tóm tắt nội dung kết quả nghiên cứu của nhóm thực hiện. Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, đề tài được cấu trúc thành ba chương:

  - Những vấn đề chung về tiền và tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1976;

  - Giá trị sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1976;

  - Định hướng và giải pháp phát huy giá trị sưu tập tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1976 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

  Ths. Nguyễn Thị Huyền trình bày tóm tắt đề tài.

  Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu đề tài đã khảo sát các mẫu tiền và tham khảo thông tin, tư liệu liên quan đến việc in ấn, vận chuyển, phát hành ở các vùng, miền khác nhau, ở từng thời điểm lịch sử; hệ thống hóa tư liệu về sưu tập tiền giai đoạn 1945 -1976 được in ấn và lưu hành trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Qua việc  khảo cứu, đánh giá, phân tích quá trình hình thành các bộ sưu tập tiền và làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ của tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đề tài đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp cho công tác nghiên cứu, sưu tầm góp phần phát huy giá trị sưu tập tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Kết quả nghiên cứu cũng góp phần làm rõ thêm lịch sử kinh tế, tài chính, tiền tệ thời kỳ chiến tranh khó khăn, gian khổ những năm 1945-1975 và những ngày đầu thống nhất đất nước.

  TS. Từ Mạnh Lương - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phát biểu ý kiến

  Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với 100% số phiếu tán thành và yêu cầu nhóm thực hiện chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh đề tài theo các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng.

  Chu Mạnh Quyền (Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm)

   

     Nguồn tin:Bảo tàng Lịch sử quốc gia
  • Font
  • In bài
  • Gửi cho bạn bè
  • Ý kiến

  Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

  Cổ vật Việt Nam

  Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
  • Khu vực:

  Liên kết Website

  Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 416
   Thành viên online:
   0
   Số lượt truy cập: 37760800