Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

Video mới

Thống kê

  • Trực tuyến: 393
    Thành viên online:
    0
    Số lượt truy cập: 37760602
Cập nhật ngày: 10/ 7/ 2011
Tên sản phẩm: Các bảo tàng Quốc gia Việt Nam

  Đây là cuốn sách do 7 bảo tàng quốc gia biên soạn và xuất bản, nhằm giới thiệu khái quát nội dung trưng bày và một số sưu tập hiện vật tiêu biểu mang đặc trưng riêng của mỗi bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân Đội Nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam cùng nhiều hình ảnh minh họa. Bạn đọc cũng có thể tìm thấy một số thông tin cần thiết về các bảo tàng khác ở Việt Nam đang mở cửa phục vụ công chúng hiện nay. 

Sáchkhổ 21 x 27 cm, dày 549 trang, được in bằng 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, .

Liên hệ:  Phòng Truyền Thông  - Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
                Điện thoại: (84.4) 39378332
Thông tin khác:
1 2 
Tổng số trang :2