Bạn chưa chọn câu trả lời
Biểu quyết thành công
Biểu quyết thất bại

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để thu hút và phục vụ công chúng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Nguồn tin: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

  Ngày 05/06/2018
  • 127
  • 0

Xu thế toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam tham gia hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới đã đưa đến cho hệ thống bảo tàng, di tích Việt Nam những cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, yêu cầu phải đổi mới để thích nghi, đáp ứng nhu cầu do xã hội đặt ra.

Những năm gần đây, có hai hiện tượng mà chúng ta không thể không quan tâm khi bàn đến vấn đề đổi mới hoạt động bảo tàng. Một là, các bảo tàng mới xuất hiện trên thế giới và trong nước ngày càng nhiều. Hai là, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin đã tạo nên “một thế giới” phẳng cũng như sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện, sản phẩm truyền thông và sự gia tăng các dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí… Những hiện tượng đó đòi hỏi các bảo tàng phải tự thân vận động để tự cạnh tranh với nhau và cạnh tranh với các thiết chế văn hóa khác về chất lượng và sự đa dạng sản phẩm mà mình cung cấp cho xã hội để thu hút công chúng đến với bảo tàng.

Công chúng từ chỗ thụ động tiếp thu những thông tin được bảo tàng cung cấp đã và đang chuyển dần sang xu hướng hoàn toàn mới là: muốn được tự mình khám phá và khai thác những thông điệp, những giá trị lịch sử, giá trị văn hóa chứa đựng trong các bộ sưu tập, các hiện vật và các hình thức dịch vụ khác có trong bảo tàng. Có thể nói, đây là một xu hướng tích cực, mang hơi thở thời đại của “nền kinh tế tri thức”. Xu hướng đó cũng đang đặt ra cho bảo tàng chúng ta những thách thức không nhỏ.

Những điều kiện khách quan, nhu cầu của xã hội, nhu cầu của công chúng - những người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bảo tàng - đòi hỏi các hoạt động của bảo tàng phải đổi mới. Để làm được điều này, các bảo tàng bên cạnh việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu, xu hướng của công chúng; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá; tổ chức tốt các hoạt động thu hút, phục vụ công chúng để đạt được những mục tiêu, lợi ích của bảo tàng.

Với các bảo tàng thì sản phẩm chính là: các trưng bày, các hoạt động giáo dục, các chương trình, các xuất bản phẩm, các hoạt động công chúng như: hội thảo, các buổi diễn thuyết, các hoạt động trình diễn, giao lưu... Vì vậy, trước khi làm tốt công tác truyền thông, quảng bá, thu hút khách tham quan, thì các bảo tàng cần phải tạo ra những sản phẩm vừa đa dạng, vừa có chất lượng cao.

Nhận thức rõ nghiên cứu khoa học là hoạt động mang ý nghĩa nền tảng và là động lực thúc đẩy toàn bộ các hoạt động của bảo tàng nên thời gian qua, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã luôn định hướng, chỉ đạo, yêu cầu các hoạt động, công tác phải nâng cao hàm lượng khoa học, cũng như các đề tài, chương trình nghiên cứu đều phải hướng tới việc ứng dụng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và bảo tàng đã đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực như: điều tra, khảo sát, khai quật khảo cổ học; chỉnh lý, đổi mới trưng bày, tổ chức trưng bày chuyên đề, triển lãm trong và ngoài nước; đa dạng hóa các chương trình giáo dục, công chúng, truyền thông; tổ chức và tham gia các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế; các đề tài khoa học cấp viện, cấp bộ và liên ngành; nghiên cứu, biên soạn và xuất bản ấn phẩm…

Để có định hướng đúng cho các hoạt động, có chiến lược phát triển phù hợp thì phải có nghiên cứu để tìm hiểu, nắm bắt chính xác xu thế phát triển, nhu cầu thị hiếu của công chúng như các nhà Bảo tàng học hiện đại Anh nhận định: “Các bảo tàng là để dành cho con người, và do đó, tương lai của các bảo tàng phụ thuộc vào việc tự nâng cấp, tự phát triển để đáp ứng nhu cầu đã được thị trường chỉ rõ”. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã ưu tiên, tập trung cho công tác nghiên cứu, điều tra đánh giá công chúng, khách tham quan và đã thu được những kết quả quan trọng. Bảo tàng đã triển khai đồng bộ việc tiếp nhận ý kiến khách tham quan qua hộp thư góp ý; nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch, chương trình, tổ chức điều tra, đánh giá nhu cầu công chúng (hình thức phiếu điều tra) và tổ chức lấy ý kiến khách tham quan tại bảo tàng với các nội dung như: Đánh giá về vấn đề chung của bảo tàng (nội dung, hình thức trưng bày, môi trường, đón tiếp, loại hình dịch vụ, phục vụ); về nội dung, hình thức, chất lượng hoạt động của các chương trình, mô hình hoạt động giáo dục, công chúng của bảo tàng, như chương trình Câu lạc bộ Em yêu lịch sử, Giờ học lịch sử, hệ thống thuyết minh tự động (Audioguide), Bảo tàng ảo tương tác 3D. Kết quả của công tác nghiên cứu, đánh giá công chúng là cơ sở để Bảo tàng đưa ra định hướng đúng, chiến lược phát triển phù hợp, xây dựng phương án, giải pháp thực hiện kịp thời để đổi mới, điều chỉnh các chương trình, hoạt động - sản phẩm bảo tàng đáp ứng nhu cầu công chúng, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhằm thu hút công chúng đến với bảo tàng.

Hiện vật, sưu tập hiện vật là gốc của mọi hoạt động bảo tàng, là đặc trưng, yếu tố quyết định cho thành công của bảo tàng. Vì vậy, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tiến hành thực hiện hàng loạt các đợt nghiên cứu, điều tra, khảo sát và khai quật các di tích khảo cổ học trên phạm vi cả nước, nghiên cứu và sưu tầm hàng ngàn hiện vật các thời kỳ Tiền - Sơ sử cho đến ngày nay về bảo tàng phục vụ trưng bày, phát huy giá trị. Trong những năm qua, bảo tàng đã tổ chức hàng chục đợt nghiên cứu, điều tra, khảo sát, khai quật khảo cổ học nhiều di tích quan trọng như: di tích Phương Nhi thuộc quần thể khu vực tháp Chương Sơn (Nam Định); di tích Cấm Mít (Đà Nẵng); di tích Bãi Cọi (Hà Tĩnh); di tích thành cổ Luy Lâu (Bắc Ninh); tổ hợp hóa dầu Long Sơn thuộc khu công nghiệp dầu khí Long Sơn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); di tích Buôn Kiều (Đắk Lắk), di tích Bàu Hòe (Bình Thuận), di tích chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang)…

Kết quả của các chương trình nghiên cứu, khai quật khảo cổ học, sưu tầm trên đã giúp bảo tàng có định hướng đúng, triển khai hiệu quả việc bổ sung, chỉnh lý trưng bày thường trực, tổ chức trưng bày chuyên đề, phát huy giá trị. Qua đó, cung cấp tư liệu và bổ sung nhận thức mới, góp phần minh định, làm sáng tỏ nhiều vấn đề mang tính “thời sự” về lịch sử - văn hóa dân tộc.

Hệ thống trưng bày và trưng bày chuyên đề trong và ngoài nước là kết quả, sản phẩm quan trọng nhất của Bảo tàng, là phương thức chủ yếu để Bảo tàng thực hiện chức năng xã hội của mình nhằm đưa hiện vật ra đối thoại với công chúng bằng các giải pháp, biện pháp khác nhau để công chúng có thể tiếp nhận, thỏa mãn từ hiện vật bảo tàng những thông tin, tri thức, nhận thức khoa học và những giá trị văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ. Trong những năm gần đây, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã đẩy mạnh nghiên cứu và từng bước ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trưng bày. Việc đầu tư, lắp đặt những trang thiết bị trưng bày mới, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế (tủ, đèn led chiếu sáng trưng bày chuyên dụng, màn hình cảm ứng, tương tác 3D, thuyết minh tự động (Audioguide…) đã đem lại những hiệu quả thiết thực: làm phong phú và tăng tính hấp dẫn cho trưng bày của bảo tàng, được các nhà nghiên cứu và du khách trong và ngoài nước đánh giá cao; đáp ứng yêu cầu tổ chức các cuộc trưng bày trước mắt cũng như lâu dài, mở ra khả năng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiếp nhận các trưng bày lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của nước ngoài. Cũng từ đó, những sưu tập hiện vật quý, có giá trị lớn của bảo tàng lần lượt được giới thiệu với công chúng.

Du khách tham quan trưng bày chuyên đề tại BTLSQG

Đặc biệt, bảo tàng đã tập trung đẩy mạnh và tổ chức thành công hàng chục cuộc trưng bày chuyên đề có nội dung sâu sắc, hấp dẫn được công chúng ghi nhận, đánh giá cao và có hiệu ứng tích cực trong xã hội, trong đó phải kể đến một số trưng bày tiêu biểu như:

+ Tại bảo tàng, các trưng bày chuyên đề: “Di sản văn hóa biển Việt Nam”; “Di sản văn hóa phật giáo Việt Nam”;Tượng gốm cổ Việt Nam”; “Văn hóa Đông Sơn”; “Linh vật Việt Nam”; Trưng bày đặc biệt “Bảo vật Quốc gia Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia”; “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc”; “Góc nhìn Việt Nam - Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua tư liệu ảnh của Viện Viễn Đông Bác cổ”; “Đổi mới - Hành trình của những ước mơ”...

+ Tại nước ngoài: Trưng bày “Việt Nam - Câu chuyện vĩ đại” tại Bảo tàng quốc gia Kyushu (Nhật Bản); “Văn hóa Đông Sơn” tại Bảo tàng quốc gia Malaysia; “Bình minh trên sông Hồng” tại Hàn Quốc; “Rồng bay - Nghệ thuật cung đình Việt Nam” tại Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Guimet, Cộng hòa Pháp; “Từ đất nước Rồng bay lên - Báu vật khảo cổ học Việt Nam” tại Cộng hòa liên bang Đức (với thời gian trưng bày 02 năm tại 03 Bảo tàng quốc gia Đức)… Qua đó, bảo tàng đã từng bước khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế, thương hiệu cũng như góp phần giới thiệu, quảng bá di sản lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với thế giới, góp phần nâng cao uy tín của quốc gia trên trường quốc tế.

Bà Đặng Thị Bích Liên- Thứ trưởng Bộ VHTT&DL phát biểu trong lễ khai mạc trưng bày “Từ đất nước rồng bay lên – Báu vật khảo cổ học Việt Nam” tại Viện Bảo tàng Khảo cổ LWL Tp Herne, bang Nordrhein – Westfalen, Đức năm 2017

Bên cạnh việc tập trung nghiên cứu, đầu tư đổi mới, nâng cao chất lượng trưng bày, bảo tàng cũng đặc biệt quan tâm tới công tác giới thiệu, phục vụ công chúng, khách tham quan với rất nhiều chương trình, hoạt động - sản phẩm bảo tàng có nội dung, hình thức phong phú, ý nghĩa và hấp dẫn, trong đó phải kể đến hoạt động Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” “Giờ học lịch sử” được duy trì đều đặn, đạt kết quả tốt, nhận được sự hưởng ứng tích cực và ghi nhận từ phía nhà trường, đặc biệt là các nhóm gia đình cũng như các đơn vị phối hợp. Những buổi sinh hoạt Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” “Giờ học lịch sử” thực sự trở thành cầu nối, khuyến khích một số lượng lớn giáo viên học sinh các trường và phụ huynh đến với bảo tàng. Năm 2015, bảo tàng đã bước đầu mở rộng, kết nối với các Công ty Du lịch lữ hành (là những đối tác tiềm năng) để đưa học sinh đến tham gia các chương trình giáo dục của Bảo tàng. Mô hình này có sức hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng và nó đã trở thành sân chơi bổ ích, lý thú góp phần tạo sự yêu thích, niềm đam mê lịch sử cho các em học sinh, đặc biệt là đối tượng trẻ em tham gia theo nhóm gia đình. Từ đó, đã dần đưa Bảo tàng trở thành địa điểm giáo dục tin cậy, điểm đến quen thuộc của công chúng...

Không chỉ tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, các chương trình giáo dục (đặc biệt là Câu lạc bộ Em yêu lịch sử) còn được phối hợp tổ chức tại các bảo tàng, di tích địa phương để đưa sản phẩm của bảo tàng tới gần với công chúng ở xa, ít có điều kiện tiếp cận, đồng thời chuyển giao nội dung, kinh nghiệm để các đơn vị nhân rộng mô hình, cũng như thực hiện vai trò hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bảo tàng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương trình Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” tại Côn Đảo

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trong những bảo tàng đầu tiên trong hệ thống bảo tàng Việt Nam nghiên cứu, đưa ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại trong giới thiệu trưng bày phục vụ khách tham quan, thu hút công chúng. Ngoài việc thực hiện từng bước triển khai hệ thống thuyết minh tự động năm 2013, bảo tàng đã tiếp tục nghiên cứu, phối hợp ứng dụng công nghệ 3D vào giới thiệu trưng bày, thực sự thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là đối tượng công chúng chưa đến bảo tàng, công chúng trẻ tuổi và thường xuyên sử dụng mạng internet.

Bên cạnh đó, bảo tàng cũng đẩy mạnh tổ chức hàng trăm buổi giao lưu, thuyết trình, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề với nội dung phong phú, bổ ích và hấp dẫn; tổ chức seminar, bồi dưỡng kiến thức cho hướng dẫn viên tại bảo tàng; tổ chức khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại một số bảo tàng trên địa bàn Hà Nội và các địa phương, giúp nâng cao kiến thức lịch sử, phát huy tính tự lập, tự tin trong giao tiếp, kỹ năng tổ chức sự kiện... cho mỗi cán bộ làm công tác giáo dục, công chúng. Từ đó, cán bộ sẽ có kinh nghiệm, kỹ năng, nâng cao hiệu quả tổ chức, thực hiện công việc đạt hiệu quả tốt hơn. Đặc biệt, quy mô, ý nghĩa, chất lượng, hiệu quả tổ chức các cuộc giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử ngày càng được nâng cao đã thu hút sự quan tâm và tham gia của công chúng cũng như nhận được sự đánh giá cao của các đồng nghiệp, đưa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trở thành bảo tàng đi đầu trong việc tổ chức hoạt động giáo dục, sự kiện tại bảo tàng.

Học sinh trải nghiệm tại Phòng Khám phá của BTLSQG

Việc nghiên cứu, thành lập và tổ chức hoạt động của Phòng Khám phá tại bảo tàng (tuy còn hạn chế về không gian) nhưng đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng từng bước đa dạng hóa các hoạt động bảo tàng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công chúng, thu hút khách tham quan. Đây là một không gian sáng tạo đầy thú vị, một sân chơi bổ ích - ở đó, các em được trải nghiệm lịch sử bằng các hoạt động thực tiễn theo hướng học mà chơi, chơi mà học phù hợp với đối tượng công chúng là trẻ em, học sinh, sinh viên đi theo gia đình.

Biên tập, xuất bản các ấn phẩm từ kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học là thế mạnh của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Trong năm qua, bảo tàng đã tuyển chọn và công bố hơn 20 công trình có giá trị lý luận và thực tiễn cao, như: “Tiền giấy Việt Nam; “Gốm Thổ Hà”; “Bảo tàng, di tích - nơi khơi nguồn cảm hứng dạy và học lịch sử cho học sinh phổ thông”; “Văn hóa Đông Sơn - Sưu tập tài liệu, hiện vật Bảo tàng Lịch sử Quốc gia”; “Thuyền truyền thống Việt Nam” (Phối hợp với Viện nghiên cứu Di sản Văn hóa Biển Hàn Quốc xuất bản); “Rồng bay - Nghệ thuật cung đình Việt Nam” (Phối hợp với Bảo tàng nghệ thuật châu Á Guimet, Pháp xuất bản); “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” (Phối hợp với CHLB Đức - sách đã đạt giải Ba, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại do Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Trung ương (trực thuộc BCH Trung ương) tổ chức; “Di tích Bãi Cọi, Hà Tĩnh” (Phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc xuất bản); “Bình minh trên sông Hồng”; “Văn hóa Nhật Bản”; Việt Nam - câu chuyện vĩ đại”; Trang sức cổ Việt Nam”; “Hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia-Guidebook” (song ngữ Việt - Anh)... Cuốn Thông báo khoa học của bảo tàng đều đặn ra 2 số/năm (6 tháng/1số) với nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao. Đây thực sự là diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật, nghiên cứu nghiệp vụ bảo tàng và các lĩnh vực liên quan... với thông tin nhanh nhạy, cập nhật; là kênh quan trọng để gắn kết giữa bảo tàng với công chúng, là nơi quảng bá, giới thiệu về các hoạt động khoa học cũng như các thông tin liên quan đến hoạt động thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và hệ thống các bảo tàng tại Việt Nam.

Sách “ Báu vật Khảo cổ học Việt Nam” đạt giải Ba, giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại do Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức

Kết quả của các công trình nghiên cứu không chỉ phục vụ trực tiếp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bảo tàng mà còn mở kênh mới để tiếp nhận và vận dụng kiến thức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ bảo tàng trên cả nước; công chúng, các nhà nghiên cứu có cơ hội tiếp cận trực tiếp và thuận lợi với các nguồn tư liệu lịch sử quý giá của bảo tàng.

Bảo tàng có sản phẩm tốt, hấp dẫn là tiền đề, yếu tố quan trọng, song để công chúng biết đến, tiếp nhận và hưởng thụ thì phải làm tốt công tác truyền thông, quảng bá. Đây là một nét mới, được bảo tàng quan tâm, chú trọng và đã đạt được những thành tựu nổi bật: chủ động tổ chức liên hệ, kết nối thường xuyên với nhiều cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình đến viết bài, đưa tin về các hoạt động của bảo tàng - trung bình 1 năm có hơn 500 tin, bài viết về Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Câu lạc bộ Tình nguyện viên của bảo tàng hoạt động sôi nổi, tích cực hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn của bảo tàng. Hàng năm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tuyển và tổ chức tập huấn cho hơn 30 thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện viên.

Trang Thông tin điện tử (website) của bảo tàng từng bước được kiện toàn, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức với ba thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp và trở thành một kênh quan trọng, hữu hiệu để bảo tàng tiếp cận sâu rộng tới công chúng cũng như công tác quảng bá về lịch sử, văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế hiệu quả hơn. Với những nỗ lực, đổi mới tích cực đó, website Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày càng hấp dẫn và thu hút lượng độc giả rất lớn, đến nay đã có hơn 34 triệu lượt độc giả truy cập (trung bình trên 500.000 lượt người truy cập/tháng). Trong đó, lượng truy cập vào trang web tiếng nước ngoài (tiếng Anh, Pháp) chiếm khoảng 50%. Điều đó cho thấy, kênh thông tin này đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận trong việc phát huy di sản cũng như thu hút khách tham quan bảo tàng, tăng cường kết nối thông tin, quảng bá với các cơ quan quản lý, phát huy di sản văn hóa, các cơ quan truyền thông xây dựng bộ nhận diện thương hiệu là những mục tiêu bảo tàng tiếp tục hướng đến.

Tiềm năng của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia còn rất lớn  và vẫn cần tiếp tục được đánh thức để khai thác, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, Việt Nam đang tham gia hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng gặp không ít thách thức. Từ nhu cầu của xã hội, nhiệm vụ chính trị được giao, là bảo tàng đầu hệ về nghiệp vụ và lưu giữ những di sản, tài sản văn hóa quốc gia lớn nhất, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và hoàn thiện năng lực của thiết chế văn hóa này là động lực,̀ thách thức với những người làm bảo tàng nói chung, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nói riêng, rất cần nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cấp, các ngành và toàn xã hội cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

TS.Nguyễn Văn Cường

Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc Gia

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

 

Liên kết website

Số lượng truy cập

Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị quản lý: Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Giấy phép số: 164/GP-TTĐT cấp ngày: 31/10/2012

Chịu trách nhiệm: TS. Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Địa chỉ: Số 1, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 216, Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: banbientap@baotanglichsu.vn - Tel/Fax: 84.4.38252853